Grup çalışmaları, ortak sorunlar yaşayan ve desteğe ihtiyaç duyan kişilerin bir araya getirilmesiyle, bir grup liderinin yönetiminde yapılan uygulamaları ve paylaşımları kapsayan çalışmalardır. Bu çalışmalarla kişinin kendini tanıması, bireysel ve kişilerarası süreçlerde yaşadığı sınırlılıkları fark etmesi, duygularını fark etmesi ve ifade etmesi gibi ihtiyaçların giderilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca seçilmiş temalar odağında düzenlenen grup çalışmalarında kişinin sorunlarla karşılaştığında sahip olduğu kaynakları fark etmesi ve çözüm yolunda kullanabilmesi hedeflenmektedir. Bu gruplar toplumun küçük bir örneğini teşkil ettiğinden bireylerin kişilerarası sorunlarını çalışabilecekleri kontrollü bir alan sağlaması açısından önemlidir. Kişiler bu yolla sosyal çevrelerinden daha fazla destek edinebilmektedirler.