Psikolojik rahatsızlıkların bir çoğunda aileler ne yapacaklarını bilememekte ve çaresiz kalmaktadırlar. Psikolojik rahatsızlıkların genellikle ilerleyici olmasından dolayı çocuk ve ergenlerin yaşadığı ruhsal sorunların erken fark edilip önleminin alınması büyük önem taşır. Önlem alınmadığı taktirde, küçüklükte sorun gibi algılanmayan durumlar çocukla birlikte büyüyerek akademik, ailevi ve  sosyal alanlarda çözümü zor problemlere yol açabilir.

Doğan Aile Danışma Merkezi Çocuk ve Ergen Psikolojik Danışmanlık Birimi'mizdeki uzman klinik psikologlarımız bilimsel olarak kabul görmüş yöntemlerle çocuk veya ergeni değerlendirerek sorunlarını anlamayı ve gerekli ruhsal desteği vererek çocuk veya ergenin yaratıcılığını ve sorunlarla baş etme gücünü geliştirmeyi amaçlamaktadırlar. Bu amaç doğrultusunda, çocuk veya ergenle ayrı, aile ile ayrı çalışmalar yürütülmektedir.