Bireyler, gündelik yaşamları içersin de zaman zaman bazı problemler ve/veya zorluklarla karşılaşabilmektedirler. İçlerinden bazıları karşılaştıkları bu problem ve zorlukları sahip oldukları kaynaklarını, başa çıkma stratejilerini, çözüm becerilerini, deneyimlerini kullanarak aşabiliyorken, bazıları ise bu durumlar karşısında çözümsüz kalabilmektedir. İşte bu çözümsüzlük ve tıkanmışlığın gölgesinde kişiler üzüntü, endişe ve öfke gibi duygularıyla baş etmede sorun yaşayabilmektedirler. Bu doğrultuda sorun yaşayan bireyler, bu dönemlerini aşmak, düşünce-duygu-davranışları arasındaki ilişkiyi kavrayabilmek, farklı davranma cesareti kazanmak ve bireysel kaynaklarına yeni baş etme stratejileri eklemek için psikolojik danışmanlık hizmetine başvurmaktadır. Psikolojik danışmanlık, toplumdaki yaygın kanının aksine kişiye neyin doğru neyin yanlış olduğunun söylendiği veya kişiye direkt olarak neyi yapıp neyi yapmaması gerektiğinin ifade edildiği bir ilişki biçimi değildir. En temel düzeyde psikolojik danışmanlık, danışan ve danışmanın, belirli bir ilişki çerçevesi içinde, kişinin problemlerine aynı pencereden bakarak çözüm yollarını işbirliği içinde aradıkları bir süreçtir.

Merkezimizde, çeşitli danışmanlık modelleri başvuru yapan bireylerin gereksinimleri doğrultusunda kullanılmaktadır.