Sosyal bir varlık olan insan için aile ilişkileri vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Birey için aile, en önemli sosyal destek kaynağıdır. Çeşitli nedenlerle aile üyeleri arasındaki ilişkilerde bozulmalar olabilir. İlişkilerdeki bozulmalar bazen aile üyelerinden birinin yaşadığı sorunların diğerlerine aktarılmasından kaynaklanabilir. Bu bağlamda, aile bir sistem olarak düşünülmelidir. Bu sistem içerisinde aksayan bir parça bütünün işleyişini etkilemektedir. Bazı durumlarda bireysel danışmanlık ya da psikoterapi yeterli gelmemektedir. Böyle durumlarda aile danışmanlığı almak işlevsel bir çözüm yolu olabilir.

Aile danışmanlığı, aile bireylerinin aralarındaki iletişimi ve etkileşimi daha sağlıklı ve işlevsel bir hale getirmek ve yaşanılan problemleri çözmek için uzman psikolog ve psikolojik danışmanlarla yapılan düzenli ve belirli süre gerektiren görüşmeler dizisidir. 

Merkezimizdeki uzman klinik psikologlar aile bireylerinin sorunlarını çözebilecekleri kaynakları fark etmelerine ve bunları işlevsel bir şekilde kullabilmelerine katkı sağlarlar. Buna ek olarak, aile bireylerinin aralarındaki ilişkileri ve sınırları düzenlemeye destek verirler.