Aile özgün bir sosyal sistemdir. Her ailenin kendi yapısı ve iletişim biçimi vardır. Bu yapıyı birçok faktör etkiler: inançlar değerler, aile bireylerinin kişilik yapısı, geniş ailenin çekirdek aile üzerindeki etkileri...

Ailede bir kişinin gösterdiği rahatsızlık belirtileri bazen farklı bir problemin belirtileri olabilir. Sadece bu kişi ve bu belirtiler iyileştirilirse bu hastalığın belirtilerini iyileştirip hastalığı iyileştirmemeye benzer danışman aile bireyleri ve aile ile çalışarak bu belirtilerin azalması ve yok olması için müdahaleler yapar.

Aile danışmanlığı: Aile bireylerinin aralarındaki iletişimi ve etkileşimi daha iyi ve sağlıklı hale getirmek, yaşanılan problemleri çözmek için uzman psikolog ve psikolojik danışmanlarla yapılan düzenli ve belli süre gerektiren görüşmeler dizisidir.

Ailede yaşanan bazı problemler tüm aile sistemini etkiler ve herkesin problem yaşamasına neden olur.

Aile danışmanı aile üyeler arasındaki etkileşime odaklanır.

Aile danışmanı, ailenin sorunlarının çözülmesi için baş etme becerilerini geliştirir.

- Aile içi iletişim
- Aile Envanteri
- Aile –evlilik terapisi
- Aile içi problemler ve çözüm yolları
- Aile içi şiddet
- Aile kuralları
- Ailede mutluluk

Evlilik - Çift Danışmanlığı

Sahip olduğumuz eş, sevgili, hayat arkadaşı, aile, evlilik, hayatımızdaki en önemli destek kaynakları olabileceği gibi bize en çok acıyı, hoşlanmadığımız duyguları, çaresizlik ve çözümsüzlük hislerini yaşamamıza da neden olabilirler.

İlişki-Evlilik ve Aile Terapisi de bir çeşit psikoterapidir. Bu terapi şeklinde çiftle veya aileye ait bireylerle, ilişkilerini, iletişim şekillerini, sorunlar karşısında problem-çözme becerilerini anlamaya ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır. Aile terapisi genellikle kısa bir terapi şekli olup, sorun odaklıdır. Bazen çiftlerden biri evlilikte yaşanan sorunlardan dolayı bir yardım alma ihtiyacı hissederken, eş aynı sorun karşısında kayıtsız kalabilmektedir. Bu gibi durumlarda, terapiye, katılmaya istekli tarafla başlanır. Evliliği oluşturan bireylerden biri ile başlanan terapi de bu kapsamda ele alınabilir.

Kimler Evlilik-Çift Terapisine Başvurabilir?

- Evli çiftler
- Beraber yaşayan çiftler
- Ayrılmaya karar vermiş/ayrılmış/ ayrılmaya karar veremeyen çiftler
- Boşanmaya karar vermiş/veremeyen/boşanma sürecinde çiftler

Hangi Durumlarda Evlilik-Çift Terapisi?

- İletişim ve problem çözme konularında yaşanan zorluklarda
- Evlilik öncesi karar aşamasında
- Çiftlerden birinin öfke problemleri yaşadığı durumlar
- Güç kavgaları
- Maddi konularda anlaşmazlıklar
- Sadakatsizlik, aldatma, aldatılma
- Çocuk sahibi olamama/evlat edinme
- Cinsellik alanında yaşanan sorunlarda